A számviteli törvény legfontosabb változásai 2016

Egyszerűsített beszámolóra vonatkozó értékhatár

Az egyszerűsített éves beszámoló készítésének lehetőségét ismételten kiterjesztették, ezzel az éves beszámolót készítő vállalkozások aránya jelentősen csökkeni fog a jövő évtől.

Az alábbiakban összefoglaltuk a 2016-os üzleti évtől a beszámoló készítésére vonatkozó értékhatárokat.

Beszámoló típus Árbevétel (millió Ft) Mérlegfőösszeg (millió Ft) Átlagos foglalkoztatotti létszám (fő)
Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 200 100 10
Egyszerűsített éves beszámoló 2 400 1 200 50

 

Ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a fenti értékek közül bármelyik kettő nem haladja meg a határokat, akkor a vállalkozó egyszerűsített éves beszámolót, illetve mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolót készíthet.

Gazdálkodók közötti kapcsolatok

Mértékadó befolyás

Új fogalom a mértékadó befolyás. Mértékadó befolyást gyakorol az a vállalkozás, amely egy másik gazdasági társaságnál legalább a szavazatok 20%-ával közvetlenül vagy közvetetten rendelkezik.

Jelentős tulajdoni részesedés

Jelentős tulajdoni részesedésnek minősül a más vállalkozás tőkéjében való, értékpapírban megtestesülő, vagy más módon meghatározott jog, amelynek mértéke a 20%-ot meghaladja.

Társult vállalkozás

2016-tól pontosították a társult vállalkozás fogalmát. Társult vállalkozás lesz az a, konszolidálásba teljes körűen be nem vont, gazdasági társaság, ahol az anyavállalat vagy a konszolidálásba bevont leányvállalata jelentős tulajdoni részesedéssel rendelkezik, és mértékadó befolyást gyakorol a gazdasági társaság üzleti és pénzügyi politikájára.

Kapcsolt vállalkozás

Kapcsolt vállalkozásnak 2016-tól az anyavállalat és annak leányvállalatait kell érteni. Korábban a társult vállalkozás ide tartozott.

Jelentősen változik a beszámoló felépítése

Eredménykimutatás

Rendkívüli tételek

A 2016-os üzleti évtől kezdődően megszűnik a rendkívüli bevételek és ráfordítások fogalma.

Ezeket a tételeket jellegüknek megfelelően az egyéb bevételek, ráfordítások, illetve a pénzügyi műveletek bevételei, ráfordításai közé kell majd besorolni.

A besorolás alapját az fogja képezni, hogy a gazdasági esemény befektetett pénzügyi eszközökhöz, részesedésekhez, illetve értékpapírokhoz kapcsolódik-e.

Ezzel együtt a kiegészítő mellékletben kell majd bemutatni a számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, ráfordítások és költségek összegét, illetve jellegét.

Az eredménykimutatás a jövőben nem fog rendkívüli eredményt tartalmazni.

Az összehasonlíthatóság érdekében az előző üzleti év adatait kell bemutatni a 2016-os üzleti évről készített beszámolóban az új előírásoknak megfelelően, vagyis a rendkívüli tételeket át kell sorolni az egyéb, illetve a pénzügyi műveletek tételei közé, és így beállítani azokat az eredménykimutatásba az előző üzleti év adataiként.

Az eredménykimutatás formája

Megszűnik a „B” változatú eredménykimutatás elkészítésének lehetősége is, bár ez, a gyakorlatból kiindulva, nem sok vállalkozást fog érinteni.

Üzleti vagy cégérték

Jelentősen szűkül az üzleti vagy cégérték elszámolásának lehetősége, ide értve a negatív üzleti vagy cégértéket is. Ilyen jogcímen tételeket elszámolni a jövőben csak akkor lehet, ha üzletág, üzlethálózat vagy telephely megvásárlására kerül sor.

Részesedés vásárlásakor a teljes vételárat a részesedés bekerülési értékeként kell figyelembe venni, üzleti vagy cégérték nem számolható el.

Ahol az üzleti vagy cégérték elszámolhatósága megmarad, ott a bekerülési értéket 5 és 10 év között kell majd leírni.

Az osztalék elszámolása

Az osztalékot ezentúl a döntés napjával, a tárgyévet követő üzleti évben kell elszámolni kötelezettségként, valamint az eredménytartalék összegét csökkentő tételként.

A mérleg szerinti eredmény (MSZE), valamint az osztalék, illetve eredménytartalék igénybevétele osztalékra sorok megszűnnek az erdménykimutatásban. Az erdménykimutatás utolsó sora az adózott eredmény lesz.

Az MSZE sor a mérlegben is megszűnik, helyette az adózott eredmény soron kell majd kimutatni a tárgyévi eredményt.

Az osztalékfizetésről való döntés a jövőben, összhangban a Ptk.-val, a tárgyévi beszámoló elfogadása után történik. Az osztalékfizetés fedezte a tárgyévi adózott eredmény, valamint a szabad eredménytartalék lehetnek.

Kiegészítő melléklet

Az egszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmát a jövőben egzakt módon határozza meg a számviteli törvény, vagyis nem azokat a tételeket sorolja fel, amelyeket nem kell tartalmaznia, hanem azokat, amelyeket tartalmaznia kell. Ezzel az értelmezés és használhatóság nagy mértékben nőni fog.

A mikrogazdálkodói beszámolót készítő vállalkozásoknak továbbra sem kell kiegészítő mellékletet készíteniük.

A kiegészítő melléklet tartalmát egy külön cikkünkben fogjuk bemutatni.