A végelszámolás menete és költségei

Mi a végelszámolás?

A végelszámolás a cég (Kkt., Bt., Kft., Zrt., Nyrt.) jogutód nélküli megszűnése a legfőbb szerv döntése alapján (taggyűlés, közgyűlés).

Fontos, hogy a végelszámolás esetén a fizetőképesség az eljárás kezdetétől a végéig fenn kell, hogy álljon, illetve a cég ellen nem folyhat felszámolási, hatósági vagy bírósági eljárás.

A végelszámolást a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és a kapcsolódó kormányrendelet szabályozza (a számviteli teendőket).

Fontos változás 2018. július 1-től a törvényben! Tényleg egyszerűvé válik az egyszerűsített végleszámolás! A részletekről a linkelt cikkünkben olvashat.

A KATA törvény változása miatt megszűnni kényszerülő cégeknek kedvezményt biztosítunk!

Amennyiben a feltételek fennállnak, 2018. július 1-től Ügyfeleink részére az egyszerűsített végelszámolás lefolytatását javasoljuk!

A végelszámolás folyamata

1. Döntés a végelszámolásról

A cég legfőbb szerve dönt a végelszámolás elhatározásáról, a végelszámolás kezdő időpontjáról – amely nem lehet korábbi, mint a határozat kezdő időpontja – valamint a végelszámoló személyéről.

A végelszámolás megkezdésével a vezető tisztségviselő megbízatása megszűnik, helyette a végelszámoló lesz a cég képviseletére és ügyvezetésére jogosult. Természetesen a leköszönő ügyvezető is lehet a végelszámoló, de erre kijelölhető pl. egy tulajdonos vagy harmadik személy is.

A végelszámolást be kell jelenti a Cégbíróságnak, amelyet csak ügyvéd tud megtenni a legfőbb szerv határozata alapján.

2. A végelszámolási előtti időszak lezárása

A leköszönő ügyvezető a végelszámolás kezdő napjától számított 30 napon belül:

 • Záró beszámolót (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) és záró leltárt készít, amely tételesen tartalmazza a cég a végelszámolás kezdetén fennálló vagyonát. Ezt a végelszámolással kapcsolatos számviteli feladatot a könyvelő végzi el
 • Tartalékot képez a végelszámoló várható díjazására
 • Tájékoztatja a végelszámolót a folyamatban lévő ügyekről
 • Tájékoztatja a munkavállalókat, a szakszervezeteket, üzemi tanácsokat a végelszámolásról
 • Leltárt készít a nem selejtezhető, titkos dokumentumokról

3. A végelszámolás lefolytatása

A cég végelszámolása során a végelszámoló a cég kintlévőségeit behajtja, tartozásait kifizeti, a vagyont szükség szerint értékesíti.

Amennyiben a cég végelszámolása előreláthatólag hosszabb ideig tart, akkor a legfőbb szerv elrendelheti a gazdasági tevékenység ideiglenes folytatását, amennyiben azt az ésszerű gazdálkodás követelményei megengedik. Ezzel a cég átmenetileg bevételre és haszonra tehet szert, ezzel növelve a végelszámolás költségeinek fedezetét.

A végelszámolás számviteli szempontból sajátos üzleti évnek minősül. Annak hossza 12 naptári hónap, azonban ez az év a végelszámolás kezdő időpontjával indul. Pl. ha egy cég végelszámolása november 1-én indul, akkor az üzleti éve eltér a naptári évtől, és a következő év október 31-én zárul.

Amennyiben egy ilyen üzleti év eltelik, akkor a végelszámoló a számviteli törvényben rögzített beszámolót, valamint éves jelentést készít.

Nagyon fontos, hogy ha a végelszámolást 3 év alatt sem sikerül befejezni, akkor a cég kényszertörlés alá kerül.

A hitelezői igények bejelentése

A hitelezőknek a végelszámolás közzétételétől számítva 40 napjuk van, hogy hitelezői igényeiket bejelentsék. A határidő elmulasztása nem jár jogvesztéssel, azonban a végelszámolás zárómérleggel történő lezárása után már csak nehézkesen lehet érvényesíteni az ilyen követeléseket.

A végelszámoló a 40 napos határidő lejártát követő 15 napon belül részletes listát, ún. hitelezői jegyzéket készít a hitelezői igényekről, külön kimutatva az elismert és a vitatott tartozásokat.

A vitatott követelés jogosultja igényeit a végelszámoló erről szóló értesítése készhez vételétől számított 30 napon belül peres eljárás útján érvényesítheti. Erről a végelszámolót is tájékoztatnia kell. A végelszámoló az ilyen követelésekre lekötött tartalékot képez.

Végelszámolás vagy felszámolás?

A végelszámoló a leköszönő ügyvezető által készített zárómérleg alapján végelszámolási nyitómérleget készít, amelyet a hitelezői igénybejelentések alapján, 75 napon belül korrigál.

Ha ebből a mérlegből az derül ki, hogy a társaság vagyona nem lesz elegendő a cég kötelezettségeinek teljesítésére, akkor haladéktalanul köteles felszámolási eljárást bejelenteni.

Ez utóbbit azonban érdemes elkerülni, mert a felszámolás – ellentétben a végelszámolással – egy szankciókkal (bírság, eltiltás) megszűnő eljárás!

4. A végelszámolás befejezése

A végelszámolás befejezésekor a végelszámoló elkészíti az alábbi dokumentumokat:

 • Végelszámolási záró beszámoló és záróleltár, amelyben az eszközök és a kötelezettségek piaci értéken szerepelnek (a könyv szerinti érték és a piaci érték közötti különbséget eredényhatásként kell figyelembe venni)
 • Kapcsolódó ún. V3 záró adóbevallások (01,08,65,A60,71 stb.)
 • Vagyonfelosztási javaslat
 • Végelszámolói zárólejentés, amely a végelszámolás alatt felmerült gazdasági eseményeket mutatja be
 • Javaslat a cég részvételével működő jogalanyok, egyesületek, alapítványok sorsáról – amennyiben ilyenek vannak

A végelszámoló köteles gondoskodni az iratanyagok elhelyezéséről is, valamint azok jogszabályban elírtaknak megfelelő megőrzéséről. Ezek költségeit a vagyonfelosztási javaslatban jelezni kell. Úgy is lehet rendelkezni, hogy az egyik tag vállalja ezt a kötelezettséget – általában ingyen.

Ezen felül szükség van még az alábbi dokumentumokra is:

 • Taggyűlési határozat a végelszámolás lezárásáról, a beszámolók, vagyonfelosztási javaslat, adóbevallások, zárójelentés elfogadásáról, valamint a végelszámoló felmentéséről, valamint a felmentvény megadásáról (ha a taggyűlés úgy dönt)
 • Igazolás a NAV-tól illetve a nyugdíjfolyósítótól (ez utóbbi csak a 2009 december 31 előtt alapított cégeknél, ráadásul ez még 3 000 Ft illetékbe is kerül – de jó…), hogy a cégnek nincs elmaradt nyugdíj adatszolgáltatása

5. A végelszámolás adóvizsgálata

A törvény korábban legalább 2 adóvizsgálatot előír: egyet a végelszámolás előtti időszak vizsgálatára, egyet a végelszámolás lezárásakor. A gyakorlatban azonban ezeket egyetlen adóvizsgálattá szokták összevonni.

Az adóvizsgálat célja, hogy a potenciális adóhiányokat feltárja.

Az adózói minősítés bevezetésével azonban megúszható az adóvizsgálat. Az új gyakorlat szerint – kisebb és nem kockázatos cégeknél – a NAV nem fog adóvizsgálatot tartani.

A gyakorlatban a törlés sokszor húzódhat a NAV ellenőrzés csúszása miatt.

6. A cég törlése

A végelszámolás és a NAV vizsgálat lezártát követően már benyújtható – ügyvéden keresztül – a törlés iránti kérelem.

A legfőbb szerv még ezen a ponton is, illetve a végelszámolás során bármikor, dönthet úgy, hogy a tevékenységet mégis tovább folytatja, ám erre általában kevés példa akad.

Amennyiben a Cégbíróság minden iratot megkapott, úgy a céget hivatalosan is törli a cégjegyzékből, és ezzel a társaság jogutód nélkül megszűntnek nyilvánul.

A végelszámolás menete

A végelszámolás költségei

A végelszámolás költségei általában az alábbi tételeket tartalmazza:

 • A könyvelő díja a végelszámolás előtti időszakot záró beszámoló, valamint a teljes végelszámolást lezáró beszámoló és az adóvizsgálatokon való részvételért
 • A végelszámoló díja – amennyiben a végelszámoló díjazás fejében végzi tevékenységét
 • Az ügyvédi költség az iratbenyújtásokért, konzultációért. Ez igen változó lehet, az igényeknek és az ügyvédi iroda színvonalának megfelelően
 • Az államnak fizetendő illetékek

A következő oldalon részletesen le vannak írva az általunk alkalmazott, igen kedvező ügyvédi és egyéb végelszámolási díjak, valamint a kapcsolódó illetékek, amelyek kiindulási alapul szolgálhatnak a végelszámolás költségeinek tervezésekor.

Díjaink és költségeink

Általánosan elmondható, hogy egy különösebb problémával nem rendelkező cég 200.00.-400.000.-Ft közötti költségen szüntethető meg, amely az ügyvédi és as könyvelési díjat is tartalmazza, valamint a 15 000 + 3 000 Ft változásbejegyzési és közzétételi illetéket, valamint a végelszámoló esetében 1 800 Ft személyi ellenőrzési díjat (ún. JÜB-díj – az iratok valódisága és büntetlenség/eltiltások ellenőrzése).

Itt is felhívjuk a Kedves Olvasó figyelmét, hogy 2018. július 1-től az egyszerűsített végelszámolás sokkal kedvezőbb anyagilag és “papírozás” szempontjából is. Egyszerűsített végelszámolással már 145.000.-Ft költséggel megszüntetheti a Cégét!

Online ügyintézés

Szüntesse meg cégét akár on-line, az ország bármely részén, anélkül, hogy kimozdulna otthonról! Lehetséges ez? Igen! Ebben az esetben a szerződéskötés, a tanácsadás és konzultáció, a meghatalmazások beadása, valamint a könyvelési és végelszámolás anyagok cseréje elektronikusan történik.

Árajánlat kérése

Kérjen egyszerűen és könnyen árajánlatot az alábbi űrlap kitöltésével!

Letölthető anyagok, hasznos cikkek

A végelszámolásról írtunk egy másik közérthető és részletes cikket is.

Publikáltunk egy ingyenesen letölthető eKönyvet is.

Elérhetőségeink

Amennyiben még kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal, illetve kérjen egy elkötelezettségmentes árajánlatot az alábbi elérhetőségeken.

Tel: +36 20 548 4103

Web: www.whisperingtree.hu

E-mail: whisperingtreebt@gmail.com

Facebook: @konyveloiroda.budapest

“A végelszámolás menete és költségei” bejegyzéshez ozzászólás

Hozzászólások lezárva