Hírlevél 2019.12.31.: Adóváltozások 2020

Adóváltozások 2020-tól

Hírlevelünkben igyekeztünk összegyűjteni a legfontosabb, Ügyfeleinket is érintő, 2020-tól (részben 2019-től) hatályos adóváltozásokat.

Több ponton változik a számviteli szabályozás, az általános forgalmi adó, a társasági adó, a kisvállalati adó, a személyi jövedelemadó, a jövedéki adó, a helyi adó, a szociális hozzájárulási adó, a társadalombiztosítási járulék és az egészségügyi szolgáltatási hozzájárulás, valamint a kereskedelmi szálláshely tevékenység végzsének feltételi.

Számviteli szabályozás változásai 2020-tól

Egyéni vállalkozó által alapított korlátolt felelősségű társaság

Az egyéni vállalkozó egyéni céget, illetve egyszemélyes korlátolt felelősség társaságot alapíthat. Ennek előnye, hogy az egyéni vállalkozásban felhalmozódott eszközök, nyereségek, veszteségek stb. átvihetők a Kft-be.

Kis értékű tárgyi eszközök egy összegű értékcsökkenésének

2020-tól az eddigi 100.000.-Ft-ról 200.000.-Ft-ra növekszik az egy összegben elszámolható értékcsökkenés értékhatára. Az új szabályozás előnyei nyilvánvalók, és először a 2020. január 1. után használatba vett kis értékű tárgyi eszközökre alkalmazható.

Általános forgalmi adó változások 2020-tól

EVA alanyiság megszűnése miatti ÁFA választás

Az EVA megszűnése miatti az adózóknak nyilatkoznia kell az ÁFA státuszukat illetően (adóköteles, alanyi adómentes, ingatlanok bérbeadása, értékesítése, különbözet szerinti adózás stb.). Az adóhatóság 2020. január 15-ig állapítja meg az új adószámot. Ez a határidő jogvesztő. Nyilatkozat hiányában az adóhatóság az általános szabályok szerint állapítja meg az adózási formát.

Behajthatatlan követelés az ÁFA szabályozásban

Az ÁFA törvény lehetővé teszi, hogy a ki nem fizetett követelés értékével részben egészben csökkenthető legyen az adóalap. Ehhez az alábbi feltételnek kell teljesülnie:

  • Az adós ellen indított végrehajtásban nincs fedezet a követelésre
  • A követelést a csőeljárás vagy felszámolás során elengedték, illetve ezeknek az eljárásoknak a befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerint nincs fedezet
  • A felszámoló írásbeli igazolása szerint nincs a követelésre fedezet, feltéve, hogy a felszámolás kezdete óta 2 év eltelt

Szálláshely szolgáltatás ÁFA mértéke

A kereskedelmi szálláshely szolgáltatás ÁFA kulcsa 2020. január 1-étől 18%-ról 5% csökken! Ezt először a 2020. január 1. utáni adómegállapítási időszakra lehet alkalmazni.

Számla adatszolgáltatás kiterjesztése

2020. július 1-étől minden belföldi adóalanynak kiállított adóköteles, adómentes – ide értve az alanyi adómentes értékesítést is –, fordított adózás szerinti értékestésről szóló számláról adatok kell szolgáltatni.

2021. január 1-jét követően minden belföldi értékesítésről, függetlenül, hogy az más ÁFA alanynak történik vagy sem, adatot kell szolgáltatni.

Számla adattartalma

2020. július 1-étől minden számlán fel kell tüntetni a vevő adószámát. A számla kiállítási határideje 15 napról 8 napra csökken. A teljesítést követően ennyi időn belül kell számlát adni.

Társasági adó változások 2020-tól

A feltöltési kötelezettség megszűnése

2019-től kezdődően már megszűnik az adóelőleg kiegészítési kötelezettség (közismert nevén a feltöltési kötelezettség).

Adóelőleg felajánlás növekedése

A közérdekű célokra történő adófelajánlás mértéke 50%-ról 80%-ra nő 2020. január 1-étől.

Fejlesztési adókedvezmény

2019. július 24-étől a fejlesztési tartalék maximális összege kisvállalatoknál 300 millió forintra csökken. Ez az összeg 2021. január 1-étől 200 millió forint lesz, majd 2022-től csupán 50 millió forint. Még így is remek lehetőség lesz egy átlagos vállalkozásnak az adó csökkentésére, és tárgyi eszközök beszerzésére.

Kisvállalati adó (KIVA) változások 2020-tól

A kisvállalati adó mértéke 12%-ra csökken.

Változnak a kapott osztalék elszámolásnak szabályai. Az új szabályok pontosítják és egyértelművé teszik, hogy az osztalékot nem kell sem az adónál, sem pedig az előlegnél figyelembe venni.

Személyi jövedelemadó változások 2020-tól

A 4 vagy többgyermekes anyák SZJA kedvezménye

Azok az anyák, akik 4 vagy több gyermeket szülnek vagy fogadnak örökbe és saját háztartásban nevelik, teljes SZJA mentességet élveznek. Ezen felül igénybe vehetik, párjukkal megoszthatják, a családi adó- és járulékkedvezményt.

Termőföld Osztatlan közös tulajdon értékesítése

Adómentessé válik az osztatlan közös tulajdonban lévő termőföldek értékesítése.

Járulékok és társadalombiztosítás változásai 2020-tól

Szociális hozzájárulási adó változások

2019. július 1-étől a szociális hozzájárulási adó mértéke 17,5% csökkent.

Új Tbj törvény 2020. július 1-étől

2020. július 1-étől új, egységes Tbj. törvény lép hatályba. Minden társadalombiztosítást érintő szabály egy egységes törvényben lesz megtalálható.

Egyéni járulékok összevonása

2020. július 1-jétől az egyéni járulékok közül a természetbeli és a pénzbeli egészségbiztosítási járulék, valamint a munkaerő piaci járulékot összevonják, egy egységes 8,5% mértékű járulékká.

Járulékfizetés alsó határa

A munkaviszonyban lévő alkalmazottak minimális járulékalapja, valamint  a szociális hozzájárulási adó alapja a minimálbér legalább 30% lesz.

A nyugdíj melletti munkavégzés járulékmentessége

2020. július 1-től a nyugdíj mellett végzett valamennyi munkavégzés (munkaviszony, megbízás, tagsági jogviszony stb.) egyéni járulékmentesség válik. Ugyanekkor a nyugdíjasok nem lesznek jogosultak pénzbeli ellátásokra sem. A saját jogú nyugdíjasok mentesülnek a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettségek alól is.

A díjazás ellenében végzett munka járuléka

A nem munkaviszony keretében, díjazás ellenében végzett munkavégzést egységesen 18,5% mértékű társadalombiztosítási járulék fogja terhelni 2020. július 1-től.

Egészségügyi szolgáltatási hozzájárulás, TAJ érvénytelenítés

2020. január 1-étől az egészségügyi szolgáltatási hozzájárulás havi összege 7.710.-Ft-ra növekszik.

Új szabály, hogy ha valakinek háromhavi járulékfizetési elmaradása van, akkor a TAJ száma érvénytelenné válik, és térítésmentesen nem veheti igénybe az egészségügyi ellátásokat.

Minimálbér 2020-tól

A minimálbér összege 2020-ban 161.000.-Ft-ra, a garantált bérminimum (legalább középfokú tudás alkalmazását igénylő munkák estén) pedig 210.600.-Ft-ra emelkedik.

Helyi adó változások 2020-tól

Helyi iparűzési adóbevallás

A NAV a részére benyújtott HIPA bevallásokat nem továbbítja az önkormányzatoknak, amennyiben azok nem javított hibákat tartalmaznak. Ilyen esetben a bevallást vagy javítani kell, vagy a helyi önkormányzatnak lehet a bevallást, elektronikusan, teljesíteni.

Változásbejelentés

2020. január 1-étől lehetőség nyílik a helyi adót érintő telephelyeket a NAV-hoz is bejelentse az adózó, így a telephelyei bevallásokat is teljesítheti a NAV-on keresztül.

Turizmusfejlesztési hozzájárulás

2020. január 1-től, a vendéglátás mellett, a turizmusfejlesztési hozzájárulás alapját fogja képezni a kereskedelmi szálláshely szolgáltatásból származó bevétel is. Ennek mértéke a nettó bevétel 4%-a lesz.

Jövedéki adó változásai 2020-tól

Cigaretta és dohánytermékek jövedéki adójának változása

2020. január 1-jétől 20.500.-Ft-ra emelkedik ezer darabonként a cigaretta jövedéki adója. A fogyasztási dohánytermékek adója 20.100.-Ft-ra növekszik.

2020. július 1-től a cigaretta jövedéki adója tovább emelkedik: 22.800.-Ft-ra ezer darabonként.

E-cigaretta töltőfolyadék

2020. július 1-jétől a nikotintartalmú és nem nikotintartalmú töltőfolyadék, a füst nélküli dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék zárjegy köteles termékek lesznek. A trafikokban 2020. augusztus 31-ig értékesíthetőek a zárjegy nélküli előbb felsorolt dohánytermékek.

Kereskedelmi szálláshely szolgáltató tevékenység 2020-tól

Teljesen új szabályozás, hogy az engedélyeket 2020-tól az NTAK (www.ntak.hu) oldalon elektronikusan kell kérni, illetve az adatszolgáltatást itt lehet teljesíteni. Ehhez szálláshelykezelő szoftverre vagy az állam által ingyenesen biztosított Én Vendégszobám programra lesz szükség.

2020-tól az ÁFA mértéke 5%-ra csökken, ugyanakkor sajnos a kereskedelmi szálláshely szolgáltatás árbevétele a turizmusfejlesztési hozzájárulás alapja lesz, amelynek mértéke 4%.

A kormányrendelet bevezette a magánszálláshely fogalmát is. Ezzel pontosított a szálláshelyek kategóriáit. A magánszálláshelyet magánszemély vagy egyéni vállalkozó üzemelteti. Előnye, hogy a legtöbb önkormányzatnál ilyen esetben nem szükséges az ingatlan átminősítése, parkolóhely megváltás.

Kapcsolat

További kérdésekkel az alábbi elérhetőségeken tud kapcsolatban lépni velünk.

Web: www.whisperingtree.hu

E-mail: whispeirngtreebt@gmail.com

Tel: +36 20 548 4103