Fellélegezhetünk: Adóváltozások 2016

Adóváltozások 2016

 

Végre fellélegezhetünk! A 2016-os adótörvények döntően kedvező változásokat tartalmaznak. Az alábbiakban összefoglaltuk a kiemelkedő adójogszabályok főbb módosításait.

Személyi jövedelemadó

SZJA mértéke

A személyi jövedelemadó mértéke 16%-ról 15%-ra csökken!

SZJA Kedvezmények változása

Ezzel együtt a családi kedvezménynél érvényesíthető adóalap-csökkentés is változik oly módon, hogy a kedvezmény adóban kifejezett értéke ne csökkenjen. A kétgyermekesek kedvezménye havi 2 500 Ft-tal, 12 500 Ft-ra növekszik.

Az első házasok kedvezménye 31 250 Ft-ról 33 335 Ft-ra emelkedik.

Ingóság értékesítése

Az ingó vagyontárgyak átruházásából származó jövedelem adójából nem kell megfizetni a 30 000 Ft-ot meg nem haladó részt. Korábban ez az összeg 32 000 Ft volt.

SZJA bevallás tervezet

Új intézmény az adóbevallási tervezet, amelyet az Adóhatóság első alkalommal 2017-ben fog elkészíteni a 2016-os adóévről. Ennek lényege, hogy amennyiben az adózó nem egyéni vállalkozó vagy mezőgazdasági őstermelő, és nem kér munkáltatói adómegállapítást, vagy nem tett bevallási nyilatkozatot és rendelkezik Ügyfélkapuval, akkor külön kérés nélkül is összeállítja a NAV a bevallást. Ezt március 15-ig kiküldi az adózónak, amennyiben az adózó ezt vitatja, akkor a bevallást az 53-as nyomtatványon május 20-ig kell benyújtania.

Általános forgalmi adó

A legfontosabb változások az időszakos elszámolású ügyletek számlázásának területén lesz.

Teljesítés időpontja az időszakos elszámolású ügyletek esetében

Főszabályként az adófizetés az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napján keletkezik.

Ettől eltérően, az adófizetés keletkezésének időpontja:

 • A számla, nyugta kiállításának időpontja, ha a számla vagy a nyugta kibocsátása és a fizetés esedékessége megelőzi az elszámolási időszak végét
 • A fizetés esedékessége, de legkésőbb az érintett elszámolási időszak végétől számított 60-dik nap, ha a fizetés esedékessége az elszámolás időszak utolsó napját követő időpontra esik

Könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási szolgáltatások számlázása esetén a fenti szabályok csupán annyiban módosulnak, hogy a teljesítés legfeljebb az elszámolási időszakot követő 30-dik napra eshet

Illetékmentesség

Több eljárás is tárgyi illetékmentes lesz 2016 január 1-től:

 • A hatósági erkölcsi bizonyítvány évente 4 alkalommal
 • A vállalkozói igazolvánnyal, működési engedéllyel kapcsolatos eljárás
 • A személyi és a lakcímkártya
 • Családi állapot vagy névváltozás miatti eljárás
 • Az ellopott okmányok pótlására vonatkozó eljárás
 • A mozgáskorlátozott személyek parkolási igazolványával kapcsolatos eljárás
 • Az oktatási igazolvány kiállítása
 • A mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány kiállítása
 • A nép iparművészeti igazolvánnyal kapcsolatos eljárás
 • A jelnyelvi tolmács névjegyzékbe való felvételével kapcsolatos eljárás
 • A jogosítvány kiadása első alkalommal
 • A 160 négyzetméter hasznos alapterületnél kisebb, egylakásos lakóépülettel kapcsolatos építési engedélyezési eljárás
 • Minden adóhatósági bizonyítvány kiállítása

Cégautó adó

Jelentős változás elé nézünk a gépjármű adóról szóló törvényben. A környezetkímélő autók után ugyanis 2016-tól nem kell fizetni:

 • Regisztrációs adót
 • Cégautó adót
 • Gépjármű adót

Mi minősül környezetkímélő gépjárműnek?

A törvény értelmében az alábbi gépkocsik minősülnek környezetkímélőnek:

 • A tisztán elektromos autó
 • A külső töltésű (plug-in) hibrid elektromos autó
 • A növelt hatótávolságú hibrid elektromos autó
 • A nullaemissziós (hidrogéncellás) gépjármű

Ezen gépkocsik környezetvédelmi osztályai az alábbiak:

 • 5E
 • 5P
 • 5N
 • 5Z

A nulla összegű adó érvényesítése

Fontos szabály azonban, hogy a fenti adómentesség (regisztrációs adó, gépjármű adó, cégautó adó) de minimis (csekély összegű) támogatásnak számít.

Adózás rendje

Adózói minősítés

A NAV a cégbejegyzésre kötelezett adózókat minősíteni fogja, első alkalommal 2016 első negyedévében. Erről értesítést fognak küldeni az adózóknak. Addig nem jön majd új értesítés, ameddig a minősítés nem változik.

A minősítést első alkalommal, legkorábban 2016 augusztusában lehet majd lekérdezni az Ügyfélkapun keresztül. Amennyiben az adózó nem ért egyet, akkor kifogással élhet.

A NAV minősítés kategóriái

Alapvetően 3 minősítési kategória lesz, ebből 2-őt nevesít a törvény:

 • Megbízható adózó
 • „Normál” adózó
 • Kockázatos adózó

A NAV minősítés kritériumai

Megbízható adózó

A megbízható adózónak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie együttesen:

 • Legalább 3 éve folyamatosan működik
 • Nem minősül kockázatos adózónak
 • A tárgyévben és az azt megelőző 5 évben a NAV által megállapított adókülönbözet nem haladja meg a tárgyévi adóteljesítmény 3%-át
 • A tárgyévben és az azt megelőző 5 évben a NAV nem indított ellene végrehajtási eljárást, illetve nem állt végelszámolási, felszámolási, kényszertörlési vagy csődeljárás alatt, nem törölték vagy függesztették fel az adószámát, nem állt fokozott adóhatósági felügyelet alatt
 • Nincs 500 000 Ft-nál nagyobb nettó adótartozása
 • A terhére a NAV által a tárgyévet megelőző 2 évben megállapított mulasztási bírság összege nem haladja meg a tárgyévi adóteljesítmény 1%-át

Kockázatos adózó

Kockázatosnak fog minősülni az az adózó, aki:

 • Szerepel a nagy összegű adóhiánnyal vagy adótartozással rendelkező adózók közzétételi listájában (nagy összegnek a magánszemélynél 10 millió, más adózónál – cégeknél – 100 millió forint minősül)
 • Szerepel a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétett listájában
 • 1 éven belül a NAV ismételt üzletbezárást alkalmazott vele szemben

Normál adózó

„Normál” adózónak fog minősülni mindenki, aki nem megbízható és nem kockázatos. Ezt a kategóriát a törvény nem nevesíti, azonban a gyakorlatban ha valaminek van alja és teteje, akkor közepének is lennie kell.

Adózói minősítés – előnyök és hátrányok

Megbízható adózók előnyei

A megbízható adózók jelentős kedvezményeket fognak kapni a NAV-tól:

 • Az adóellenőrzés nem tarthat tovább 180 napnál
 • Mulasztás esetén a NAV először köteles felszólítani, csak utána bírságolhat (kivéve alkalmazottak bejelentése és EKÁER)
 • A ténylegesen kiszabott mulasztási bírság és adóbírság az általános szabályok szerint kiszabható bírság legfeljebb 50%-a lehet
 • Automatikus, 12 havi, pótlékmentes részletfizetésre jogosult, ha tartozása 10 000-500 000 Ft között van
 • A visszaigényelt ÁFÁ-t 2017. január 1-től 45 napon belül, 2018. január 1-től 30 napon belül visszakaphatja (a jelenlegi átlag 75 nap)

Kockázatos adózók hátrányai

A kockázatos adózók

 • Az ÁFA kiutalási határidő minden esetben 75 nap
 • Az adóellenőrzés automatikusan 60 nappal meghosszabbodik
 • A késedelmi pótlék összege utólagos ellenőrzésnél a MNB alapkamat 5-szöröse
 • A mulasztási bírságot és az adóbírságot minden esetben ki kell szabni, és összegük nem lehet kevesebb az általános szabályok szerint megállapított bírság mértékének 50%-ánal. Ezen felül a mulasztási bírság maximális összege az általános szabályok szerinti összeg 150%-a