Ne felejtsd el a kötelező törzstőkemelést!

Kötelező törzstőke emelés 2016

130 ezer magyar cég kerülhet nagy bajba márciusban

Bár napról napra csökken az érintett cégek száma, jelen pillanatban még mindig közel 130 ezer olyan kft. van Magyarországon, amelyik nem tett eleget annak az előírásnak, hogy 3 millió forintra emelje törzstőkéjét. Pedig már csak három hónap van hátra a szankciókat maga után vonó határidőig.

Már csak három hónapjuk maradt a magyar kft.-knek és nyilvános részvénytársaságoknak létesítő okiratuk átalakítására, hogy az megfeleljen az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) előírásainak. Az a veszély fenyeget, hogy több tízezer cég nem fog megfelelni ennek a követelménynek a 2016. március 15-i határidőig. Márpedig a mulasztás komoly szankciókat vonhat maga után.

A tőkeemelés lehetőségei

A kft.-k esetében a jegyezett tőke emelését az alábbi módokon teheted meg:

  • A tagok saját befizetéseivel vagy apportjával
  • Új tag bevonásával és befizetésével
  • A társaság törzstőkén felüli vagyonának bevonásával

Minden ilyen döntéshez a tagok háromnegyedének többsége szükséges. A pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátása történhet:

  • A társaság pénzforgalmi számlájára
  • A házipénztárba történő befizetéssel

Az előbbi befizetésről a számlavezető pénzintézet, az utóbbiról a társaság ügyvezetője állít ki igazolást, amelyet a változásbejegyzési kérelemhez csatolni kell. Az ügyvezető nyilatkozatának érvényességéhez ügyvédi ellenjegyzés vagy közokiratba foglalás szükséges. Ez utóbbit közjegyző készítheti el.

Ha nem tudsz eleget tenni a minimális törzstőkének

Ha a kft-d érintett, és nem szeretnél vagy nem tudsz az új tőkekövetelménynek eleget tenni, három lehetőség közül választhatsz:

  • Átalakulhatsz olyan társasággá, amelyre a Ptk. nem ír elő minimális tőkekövetelményt (kkt., bt.)
  • Egyesülhetsz más társasággal (természetesen az egyesüléssel létrejövő társaságnak is meg kell felelnie az új, szigorúbb tőkekövetelményeknek, amennyiben kft.-vel történik az egyesülés)
  • Megszüntetheted a cégedet (fizetőképes cég esetében végelszámolással, fizetésképtelen társaságnál felszámolással)

A jogszabály szerint az érintett cégeknek 2016. március 15-ig meg kell hozniuk a szükséges határozatokat, és az ettől számított 30 napon belül be kell nyújtaniuk a változásbejegyzési kérelmet a cégbíróságnak. A változásbejegyzéshez jogi képviselet is szükséges, ennek költségei sajnos meg fogják terhelni a büdzsédet.

Jó hír

Öröm az ürömben, hogy igen kedvező áron vállaljuk céged kötelező törzstőkéjének ügyintézését, tanácsadással, a dokumentumok elkészítésével és cégbejegyzéssel együtt.

Eljössz, és mi mindent elintézünk. Ne hagyd az utolsó pillanatra, amikor alig találsz majd szabad ügyvéded és sokkal többe fog kerülni!

Tovább részletekért látogass el weboldalunkra vagy keress fel minket!