Számlázás 2016

Számlázás 2016

Időszakos elszámolású ügyletek

Mik azok az időszakos elszámolású ügyletek? Amikor a felek folyamatos teljesítésben állapodnak meg, időszakos elszámolással. A gyakorlatban már régóta lehet ilyennel találkozni, azonban hiányzott a pontos szabályozás, amit az ÁFA törvény 2016. január 1-től hatályos módosításai pótolnak.

Teljesítés időpontja az időszakos elszámolású ügyletek esetében

Főszabályként az adófizetés az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napján keletkezik.

Ettől eltérően, az adófizetés keletkezésének időpontja:

  • A számla, nyugta kiállításának időpontja, ha a számla vagy a nyugta kibocsátása és a fizetés esedékessége megelőzi az elszámolási időszak végét
  • A fizetés esedékessége, de legkésőbb az érintett elszámolási időszak végétől számított 60-dik nap, ha a fizetés esedékessége az elszámolás időszak utolsó napját követő időpontra esik

Hogyan számlázd az időszakos elszámolású ügyleteket?

Tételezzük fel, hogy céged egy szolgáltatást folyamatosan teljesít, az elszámolás minden naptári hónapban történik a hónap utolsó napjával. A fizetési határidő 15 nap.

Az adófizetés (teljesítés) ebben az esetben a naptári hónapot követő 15-dik nap, mivel a fizetési határidő meghaladja az elszámolás nap végét, de nem 60 nappal vagy annál többel.

Ha a fizetési határidő 15 nap helyett 90 lenne, akkor a 60-dik napon adófizetési kötelezettség (teljesítés) keletkezne.

Ha a fizetés az elszámolási időszakot megelőzően lenne esedékes, akkor a teljesítés a számla kibocsátásnak időpontja lenne.

Konkrét példák

Példa1:

Elszámolás időszak vége: 2016. január 31.

Számla kiállítása: 2016. február 10.

Fizetési határidő: kiállítástól számított 15 nap, vagyis 2016. február 25.

Teljesítés időpontja ebben az esetben: 2016. február 25. (a fizetési határidő)

Példa2:

A számla kiállítása: 2016. január 5.

Fizetési határidő: 2016. január 31.

Teljesítés időpontja: 2016. január 5. (a számla kiállítása)

Plélda3:

A számla kiállítása: 2016. február 15.

Fizetési határidő: 2016. május 31.

Teljesítés időpontja: 2016. március 2. (az elszámolási időszaktól számított 60-dik nap)

Könyvviteli, könyvvizsgálati, adótanácsadási szolgáltatások számlázása

Ha ilyen szolgáltatásokat számlázol, akkor fenti szabályok csupán annyiban módosulnak, hogy a teljesítés legfeljebb az elszámolási időszakot követő 30-dik napra eshet.