Jön a NAV adózói minősítés!

NAV adózói minősítés

Új NAV eljárás 2016. január 1-től

A NAV a cégbejegyzésre kötelezett adózókat minősíteni fogja, első alkalommal 2016 első negyedévében. Erről értesítést fognak küldeni az adózóknak. Addig nem jön majd új értesítés, ameddig a minősítés nem változik.

A minősítést első alkalommal, legkorábban 2016 augusztusában lehet majd lekérdezni az Ügyfélkapun keresztül. Amennyiben az adózó nem ért egyet, akkor kifogással élhet.

A NAV minősítés kategóriái

Alapvetően 3 minősítési kategória lesz, ebből 2-őt nevesít a törvény:

 • Megbízható adózó
 • „Normál” adózó
 • Kockázatos adózó

A NAV minősítés kritériumai

Megbízható adózó

A megbízható adózónak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie együttesen:

 • Legalább 3 éve folyamatosan működik
 • Nem minősül kockázatos adózónak
 • A tárgyévben és az azt megelőző 5 évben a NAV által megállapított adókülönbözet nem haladja meg a tárgyévi adóteljesítmény 3%-át
 • A tárgyévben és az azt megelőző 5 évben a NAV nem indított ellene végrehajtási eljárást, illetve nem állt végelszámolási, felszámolási, kényszertörlési vagy csődeljárás alatt, nem törölték vagy függesztették fel az adószámát, nem állt fokozott adóhatósági felügyelet alatt
 • Nincs 500 000 Ft-nál nagyobb nettó adótartozása
 • A terhére a NAV által a tárgyévet megelőző 2 évben megállapított mulasztási bírság összege nem haladja meg a tárgyévi adóteljesítmény 1%-át

Kockázatos adózó

Kockázatosnak fog minősülni az az adózó, aki:

 • Szerepel a nagy összegű adóhiánnyal vagy adótartozással rendelkező adózók közzétételi listájában (nagy összegnek a magánszemélynél 10 millió, más adózónál – cégeknél – 100 millió forint minősül)
 • Szerepel a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató adózók közzétett listájában
 • 1 éven belül a NAV ismételt üzletbezárást alkalmazott vele szemben

Normál adózó

„Normál” adózónak fog minősülni mindenki, aki nem megbízható és nem kockázatos. Ezt a kategóriát a törvény nem nevesíti, azonban a gyakorlatban ha valaminek van alja és teteje, akkor közepének is lennie kell.

Adózói minősítés – előnyök és hátrányok

Megbízható adózók előnyei

A megbízható adózók jelentős kedvezményeket fognak kapni a NAV-tól:

 • Az adóellenőrzés nem tarthat tovább 180 napnál
 • Mulasztás esetén a NAV először köteles felszólítani, csak utána bírságolhat (kivéve alkalmazottak bejelentése és EKÁER)
 • A ténylegesen kiszabott mulasztási bírság és adóbírság az általános szabályok szerint kiszabható bírság legfeljebb 50%-a lehet
 • Automatikus, 12 havi, pótlékmentes részletfizetésre jogosult, ha tartozása 10 000-500 000 Ft között van
 • A visszaigényelt ÁFÁ-t 2017. január 1-től 45 napon belül, 2018. január 1-től 30 napon belül visszakaphatja (a jelenlegi átlag 75 nap)

Kockázatos adózók hátrányai

A kockázatos adózók

 • Az ÁFA kiutalási határidő minden esetben 75 nap
 • Az adóellenőrzés automatikusan 60 nappal meghosszabbodik
 • A késedelmi pótlék összege utólagos ellenőrzésnél a MNB alapkamat 5-szöröse
 • A mulasztási bírságot és az adóbírságot minden esetben ki kell szabni, és összegük nem lehet kevesebb az általános szabályok szerint megállapított bírság mértékének 50%-ánal. Ezen felül a mulasztási bírság maximális összege az általános szabályok szerinti összeg 150%-a