Végre! Tényleg egyszerű lesz az egyszerűsített végelszámolás

Egyszerűvé válik az egyszerűsített végelszámolás

Végre viszonylag gyorsan, egyszerűen és olcsón is megszüntethetők lesznek a cégek!

Jó hírrel szolgálhatunk leendő Ügyfeleink részére: 2018. július 1-től jelentős változások lesznek a 2006. évi V. törvény egyszerűsített végelszámolásra vonatkozó részében. Valójában az egész fejezetet kicseréli a jogalkotó.

Talán ennyi idő kellett, hogy felismerjék: az egyszerű korántsem volt egyszerű eddig, sőt! Ezért eddig Ügyfeleinknek nem javasoltuk az egyszerűsített végelszámolást. Azonban júliustól ez másként lesz.

Ki választhatja az egyszerűsített végelszámolást?

Egyszerűsített végelszámolás alá lehet vonni a céget, ha:

 • Könyvvizsgálatra nem kötelezett
 • A végelszámolás kezdő időpontjától számított 150 napon belül befejezi a végelszámolást

Egyszerűsített végelszámolás esetén nem kerül sor végelszámoló kijelölésére, ezeket a feladatokat az ügyvezető látja el.

Az egyszerűsített végelszámolás menete

Az egyszerűsített végelszámolást a NAV-hoz kell bejelenteni, aki gondoskodik a cégbírósági bejelentésről. A Cégbíróság egyúttal gondoskodik a Cégközlönyben való közzétételről is. Ennek eredményeképpen tehát nem kell ügyvéd vagy közjegyző az eljárás megindításához.

A végleszámolást 150 napon belül be kell fejezni. A végelszámolás befejezésének tényét szintén a NAV-hoz kell bejelenteni elektronikus úton.

Az egyszerűsített végelszámolás menete minden másban megegyezik a „normál” végelszámoláséval, amelyről ITT olvashat részletesen.

Tehát a beszámolókat, illetve bevallásokat, változásbejelentőket ugyanúgy be kell nyújtani mint eddig (ún. V1, V2 és V3 adóbevallások, valamint tevékenységet és végelszámolót lezáró beszámolók).

Újdonság, hogy a cég törléséhez elektronikusan be kell nyújtani a megszűnésről szóló határozatot, illetve a vagyonfelosztási javaslatot. Újdonság, és egyben kedvező változás, hogy a megszűnésről szóló határozatra, valamint vagyonfelosztási javaslatra iratminta áll rendelkezésre! Ez eddig nem volt egységesített, így a Cégbíróságnak hosszabb idő tellett elbírálni a végelszámolásokat.

A törlési kérelem benyújtásától számítva a NAV-nak 30 napja van, hogy értesítse a Cégbíróságot, hogy a törlésnek van vagy nincs-e akadálya. Amennyiben nincs, a bíróság már törli is a végelszámolás alatt lévő céget a cégjegyzékből.

Mikor kell áttérni „normál” végelszámolásra egyszerűsített végelszámolásról?

Az egyszerűsített végelszámolás nem folytatható, amennyiben:

 • Valamely hitelezői igényt a cég vitatja, vagy a cég ellen peres eljárást indítanak
 • Végelszámolási kifogással kapcsolatban eljárás van folyamatban
 • A nyitva álló 150 napos határidő lejárt és az egyszerűsített végelszámolás még nem fejeződött be

Az ilyen körülmény felmerülésétől számított 60 napon belül kell bejelentést tenni a Cégbíróság felé, illetve változásbejelentést kezdeményezni, ezúttal jogi képviselő útján.

Ha ezt a cég elmulasztja, a Cégbíróság az egyszerűsített végleszámolást a 211-dik napon befejezettnek tekinti és a cég tovább működik.

Javasoljuk-e az egyszerűsített végelszámolást?

Összefoglalva elmondható, hogy a jövőben Ügyfeleinknek, amennyiben a feltételek fennállnak (a legtöbb cég esetén szerencsére igen), kifejezetten javasoljuk az egyszerűsített végelszámolás lefolytatását.

Ezzel megspórolható a jogi eljárás költsége és ideje, valamint az állami illetékek: változásbejegyzési, közzétételi és JÜB díj. Ez átlagban 60.000.-Ft-nyi költség megtakarítását jelentheti.

Továbbra is megkerülhetetlen az ügyvédi közreműködés, amennyiben a jegyzett tőke változtatása vagy az ügyvezető, esetleg tagok cseréje válik szükségessé az eljárás miatt.

Az elektronikus ügyintézés nagymértékben gyorsítja és egyszerűsíti az eljárást.

Talán csak a helyi önkormányzatok nem tudnak még elektronikusan aláírt hiteles dokumentumokat fogadni, így a postázás az ő esetükben merülhet csak fel, ám ez már minimális összehasonlítva az eddigi folyamattal.

Az egyszerűsített végelszámolás lépesei

1. Előzetes konzultáció, szerződéskötés, azonosítás, adóhatósági meghatalmazás

Az egyszerűsített végelszámolás elindítása előtt is feltétlenül ajánlott egy személyes konzultáció, amelyben szimuláljuk a végelszámolást, számolva a lehetséges adóhatásokkal, illetve a vagyonfelosztás kimenetelével. Ennek keretében általában több praktikus megoldást is tudunk kínálni Ügyfeleink számára.

A konzultáció díja bruttó 9.000.-Ft, amelyet a végelszámolás végén jóvá írunk, feltéve, hogy az eljárásra megbízást kapunk.

Az egyszerűsített végelszámolás megindításához csupán egy elektronikusan (AVDH rendszerben) aláírt meghatalmazásra van szükségünk.

A meghatalmazás elkészítése irodánkban, általában a szerződéskötéssel egyidejűleg történik.

Mi kell a szerződéskötéshez és a meghatalmazáshoz?

 • A törvényes képviselő személyi igazolványa, lakcímkártyája
 • Az Ügyfélkapus belépési kód (az AVDH aláíráshoz)

Mennyi időt vesz igénybe a szerződéskötés, a meghatalmazás, és a konzultáció?

Ez általában 2 órát vesz igénybe mindennel együtt.

2. Egyszerűsített végelszámolás bejelentése

Az egyszerűsített végelszámolást az elektronikus meghatalmazás feldolgozását követően bejelentjük a NAV-hoz. Ezzel Önnek teendője nincs.

3. Tevékenységet záró beszámoló és adóbevallások elkészítése

A végelszámolás kezdő időpontjától számolva 30 napon belül el kell készíteni az ún. tevékenységet lezáró V1 beszámolót és adóbevallásokat.

Ez vagy az előző könyvelő megcsinálja, vagy mi készítjük el külön díjazásért a részünkre átadott zárlati anyagok alapján.

Általában elmondható, hogy a könyvelők 50% körüli arányban nem készítik el, ezért ezt mindenképpen tisztázni kell.

4. Közzététel

A bejelentést követően figyelni kell a cégközlönyben való közzétételt. Ezt mi megtesszük. A hivatalos közzétételi dátumtól számít a 40 napos moratórium, ugyanis ekkor válik mindenki számára megismerhetővel a végelszámolás ténye, amit a végelszámolásnál és az egyszerűsített végelszámolásnál is figyelembe kell venni.

Ezalatt az idő alatt tudnak az esetleges hitelezők bejelentkezni a ki nem elégített követeléseikre. A könyvekben már szereplő kötelezettségekről, folyamatban lévő perekről, kártérítésekről stb. természetesen “illik” tudni, tehát azok külön bejelentkezés nélkül is a végelszámolás részét képezik!

5. Moratórium lejárta, törlési kérelem

A moratórium lejártát követően elkészítjük a törlési kérelmet, ennek keretében: a záró beszámolót, változásbejelentőket, záró vagyonleltárt, vagyonfelosztási javaslatot, végelszámolási zárójelentést, záró adóbevallásokat (ún. V3 beszámoló és bevallások), kiutalási kérelmeket (amennyiben túlfizetés van a NAV vagy a helyi adó számlán).

6. A cég törlése, az egyszerűsített végelszámolás lezárása

A törlési kérelem benyújtását követően a cégbíróság törli a céget a cégjegyzékből. Ezzel az egyszerűsített végelszámolás lezárult.

Az egyszerűsített végelszámolás során a törlési kérelmet az ún. SZÜF portálon kell benyújtani.

Az egyszerűsített végelszámolás költsége

Igazán jó hír, hogy az egyszerűsített végelszámolás nem csak gyorsabb, hanem olcsóbb is!

A munka összetettségétől függően bruttó 75.000 és 90.000 Ft között vállaljuk cégek megszüntetését!

Mit foglal magában a díjazásunk?

 • Cégmegszűnést elhatározó taggyűlési határozatok elkészítése
 • Egyszerűsített végelszámolás bejelentése
 • Helyi adó változásbejelentés
 • Könyvelés, adóbevallások elkészítése a végelszámolás alatt (ún. V2 időszak)
 • Végelszámolást lezáró beszámoló, kapcsolódó adóbevallások elkészítése (ún. V3 időszak)
 • Törlési kérelem elkészítése, benyújtása elektronikusan. Ezen belül:
  • NAV igazolás kikérése e-Papíron keresztül
  • ONYF igazolási kérelem elkészítése (2009. december 31. előtt alapított cégek esetében, ennek 3.000.-Ft illetéke van)
  • Korrigált végelszámolási nyitómérleg
  • Módosított követelés-kötelezettség lista
  • Zárójelentés
  • Taggyűlési határozat
  • Vagyonfelosztási javaslat
  • Helyi adó változásbejelentés
  • Kereskedelmi és Iparkamara változásbejelentés
  • Kötelező jogi képviselet (ügyvéd)

Az egyszerűsített végelszámolás díjának lebontása:

 • Kezdeti konzultáció: 6.000.-Ft+ÁFA. Ezt később jóvá írjuk, ha szerződést kötünk
 • Ha el kell készíteni a végelszámolás előtti tevékenységet lezáró V1 beszámolót és a kapcsolódó bevallásokat, akkor ennek költsége kb. 15.000.-től 25.000.-Ft+ÁFA-ig terjed
 • Előleg (a szerződéskötést követően): 20.000.-Ft+ÁFA
 • Végszámla (a törlési kérelem benyújtásakor): Minden munka levonva az előleget és a kezdeti konzultáció költségét
 • Esetleges további költségek: adóellenőrzés, lezáratlan jogi ügyek, pótlandó bevallások, beszámolók stb. miatti többletmunkák

On-line ügyintézés

Szüntesse meg cégét akár on-line, az ország bármely részén, anélkül, hogy kimozdulna otthonról! Lehetséges ez? Igen! Ebben az esetben a szerződéskötés, a tanácsadás és konzultáció, a meghatalmazások beadása, valamint a könyvelési és végelszámolás anyagok cseréje elektronikusan történik.

A kötelező jogi beazonosítás az ügyvéd által, Skype-on is történhet, amelyet a jogszabályok lehetővé tesznek az Ügyvédi Kamara állásfoglalása szerint.

Árajánlat kérése

Kérjen egyszerűen és könnyen árajánlatot a mellékelt űrlap kitöltésével!

ÁRAJÁNLAT KÉRÉSE VÉGELSZÁMOLÁSRA

Elérhetőségeink

Amennyiben még kérdése van, illetve ajánlatot szeretne kérni, forduljon hozzánk bizalommal.

Tel: +36 20 548 4103

Web: www.whisperingtree.hu

E-mail: whispeirngtreebt@gmail.com

Facebook: @konyveloiroda.budapest

“Végre! Tényleg egyszerű lesz az egyszerűsített végelszámolás” bejegyzéshez ozzászólás

Hozzászólások lezárva