Bekeményít a NAV! Jelentős számlázási változások 2018. július 1-től

Fontos változások a számlázásban 2018. július 1-től

A jelentendő ÁFA értékhatár 2018. július 1-től 1.000.000.-Ft-ról 100.000.-Ft-ra, vagyis a tizedére csökken.

A kötelezően szolgáltatandó adatok köre kibővül. Az adatszolgáltatás a számlának, számlával egy tekintet alá eső okiratnak:

  • Az ÁFA törvény szerinti valamennyi kötelező adatára kiterjed
  • Az adatszolgáltatás ugyanakkor elválik a bevallástól

Számlakibocsátó adatszolgáltatása

Szoftver esetén

Számlázó programmal történő számlázás esetén a számlaadatok a számlázó programból a kiállítás után azonnal, XML formátumban, interneten keresztül továbbítandók a NAV-nak.

Nyomtatvány esetén

Nyomtatvány felhasználásával történő számlázás (vagyis kézi számlázás) esetén az adatszolgáltatást 5 naptári napon belül kell teljesíteni, mégpedig úgy, hogy a számla, a számlával egy tekintet alá eső okirat adatait webes felületen kell rögzíteni. Kézi számla esetében az adatszolgáltatási határidő rövidül akkor, ha a számla 500.000.- forint vagy azt meghaladó összegű áthárított ÁFÁ-t tartalmaz. Utóbbi esetben az adatszolgáltatás a számlakibocsátás utáni napon teljesítendő.

Számlabefogadó adatszolgáltatás

Számlabefogadóként a tételes adatszolgáltatás változatlanul az ÁFA bevallásban és az adólevonási jog érvényesítéséhez kapcsolódóan teljesítendő, az adóértékhatár 2018. július 1-jével ebben a körben is 100.000.-Ft-ra csökken, a szolgáltatandó adatok köre ugyanakkor nem változik. A tételes adatszolgáltatás teljesítéséhez az adóalany – a számlázó programból a NAV-hoz továbbított, illetve nyomdai úton előállított számla esetén a webes felületre feltöltött számlaadatok alapján – a számára kibocsátott számlák adatait a NAV rendszeréből lekérdezheti.

Hogyan kell jelentenem?

Szoftver esetén

A számlázó programmal szembeni követelmények között szerepel, hogy biztosítania kell a kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább ÁFA törvény szerinti kötelező adattartalmának elektronikus továbbítását az adóhatósághoz.

A számla kibocsátására alkalmas számítástechnikai programnak, programfunkciónak, programmodulnak kell teljesítenie az adatszolgáltatást. A számlázó programot használó adóalany nem mentesül az adatszolgáltatási kötelezettség alól például olyan indokkal, hogy az általa használt program külföldi fejlesztésű.

Az adóalany mindaddig használhatja adatszolgáltatásra nem alkalmas számlázó programját, amíg nem kell adatszolgáltatást teljesítenie, vagyis nem állít ki a számlázó programmal egy másik belföldi adóalany részére olyan számlát, amiben 100.000.- Ft vagy azt meghaladó összegű ÁFA van. Az ilyen program használatát a NAV, a tervek szerint nem szankcionálja. Ugyanakkor, hogy az ilyen programot használó adóalanynak is online számlaadat-szolgáltatási kötelezettsége keletkezik az első olyan számla kiállításakor, amelyben egy másik belföldi adóalanyra legalább 100 000 forint adót hárít át. Mulasztási bírsággal járhat, ha ezt a kötelezettséget valaki nem vagy nem megfelelően teljesíti.

Az adóalany ugyanakkor dönthet úgy is, hogy figyelmen kívül hagyja az adóértékhatárt és – függetlenül attól, hogy a számla tartalmaz-e áthárított adót, illetve, hogy milyen összegű áthárított adót tartalmaz – valamennyi belföldi adóalany számára kiállított számlájáról adatot szolgáltat. A NAV az önkéntesen szolgáltatott számlaadatokat is befogadja.

Az adatszolgáltatásnak emberi beavatkozás nélkül, a számlázó programból automatikusan kell történnie.

Kézi számla esetén

Az adatszolgáltatását, előzetes regisztrációt követően, a NAV webes felületén kell megtenni, amely az alábbi linket érhető el. A regisztrációhoz Ügyfélkapura van szükség, illetve képviseleti jogosultságra az adatszolgáltató tekintetében.

https://onlineszamla.nav.gov.hu

További hasznos információkat NAV külön oldalán olvashat.

https://www.nav.gov.hu/nav/gyik/onlineszamla