Végre! Tényleg egyszerű lett az egyszerűsített végelszámolás

Egyszerűvé válik az egyszerűsített végelszámolás

Végre viszonylag gyorsan, egyszerűen és olcsón is megszüntethetők lesznek a cégek!

Jó hírrel szolgálhatunk leendő Ügyfeleink részére: 2018. július 1-től jelentős változások lesznek a 2006. évi V. törvény egyszerűsített végelszámolásra vonatkozó részében. Valójában az egész fejezetet kicseréli a jogalkotó.

Talán ennyi idő kellett, hogy felismerjék: az egyszerű korántsem volt egyszerű eddig, sőt! Ezért eddig Ügyfeleinknek nem javasoltuk az egyszerűsített végelszámolást. Azonban júliustól ez másként lesz.

Cégmegszüntetés egyszerűen és olcsón? Létezik?

Igen, létezik. A cégek megszüntetését, teljes körű ügyintézéssel, egyszerűsített végelszámolással bruttó 75.000.-95.000.-Ft közötti díjazáson vállaljuk.

Az egyszerűsített végelszámolás menetéről és költségeiről a cikk további részében tájékozódhat részletesen.

Árajánlat kérése

Kérjen egyszerűen és könnyen árajánlatot a mellékelt űrlap kitöltésével!

ON-LINE ÁRAJÁNLAT KÉRÉSE VÉGELSZÁMOLÁSRA

Ki választhatja az egyszerűsített végelszámolást?

Egyszerűsített végelszámolás alá lehet vonni a céget, ha:

 • Könyvvizsgálatra nem kötelezett
 • A végelszámolás kezdő időpontjától számított 150 napon belül befejezi a végelszámolást

Egyszerűsített végelszámolás esetén nem kerül sor végelszámoló kijelölésére, ezeket a feladatokat az ügyvezető látja el.

Az egyszerűsített végelszámolás menete

Az egyszerűsített végelszámolást a NAV-hoz kell bejelenteni, aki gondoskodik a cégbírósági bejelentésről. A Cégbíróság egyúttal gondoskodik a Cégközlönyben való közzétételről is. Ennek eredményeképpen tehát nem kell ügyvéd vagy közjegyző az eljárás megindításához.

A végleszámolást 150 napon belül be kell fejezni. A végelszámolás befejezésének tényét szintén a NAV-hoz kell bejelenteni elektronikus úton.

Az egyszerűsített végelszámolás menete minden másban megegyezik a „normál” végelszámoláséval, amelyről ITT olvashat részletesen.

Tehát a beszámolókat, illetve bevallásokat, változásbejelentőket ugyanúgy be kell nyújtani mint eddig (ún. V1, V2 és V3 adóbevallások, valamint tevékenységet és végelszámolót lezáró beszámolók).

Újdonság, hogy a cég törléséhez elektronikusan be kell nyújtani a megszűnésről szóló határozatot, illetve a vagyonfelosztási javaslatot. Újdonság, és egyben kedvező változás, hogy a megszűnésről szóló határozatra, valamint vagyonfelosztási javaslatra iratminta áll rendelkezésre! Ez eddig nem volt egységesített, így a Cégbíróságnak hosszabb idő tellett elbírálni a végelszámolásokat.

A törlési kérelem benyújtásától számítva a NAV-nak 30 napja van, hogy értesítse a Cégbíróságot, hogy a törlésnek van vagy nincs-e akadálya. Amennyiben nincs, a bíróság már törli is a végelszámolás alatt lévő céget a cégjegyzékből.

Mikor kell áttérni „normál” végelszámolásra egyszerűsített végelszámolásról?

Az egyszerűsített végelszámolás nem folytatható, amennyiben:

 • Valamely hitelezői igényt a cég vitatja, vagy a cég ellen peres eljárást indítanak
 • Végelszámolási kifogással kapcsolatban eljárás van folyamatban
 • A nyitva álló 150 napos határidő lejárt és az egyszerűsített végelszámolás még nem fejeződött be

Az ilyen körülmény felmerülésétől számított 60 napon belül kell bejelentést tenni a Cégbíróság felé, illetve változásbejelentést kezdeményezni, ezúttal jogi képviselő útján.

Ha ezt a cég elmulasztja, a Cégbíróság az egyszerűsített végleszámolást a 211-dik napon befejezettnek tekinti és a cég tovább működik.

Javasoljuk-e az egyszerűsített végelszámolást?

Összefoglalva elmondható, hogy a jövőben Ügyfeleinknek, amennyiben a feltételek fennállnak (a legtöbb cég esetén szerencsére igen), kifejezetten javasoljuk az egyszerűsített végelszámolás lefolytatását.

Ezzel megspórolható a jogi eljárás költsége és ideje, valamint az állami illetékek: változásbejegyzési, közzétételi és JÜB díj. Ez átlagban 60.000.-Ft-nyi költség megtakarítását jelentheti.

Továbbra is megkerülhetetlen az ügyvédi közreműködés, amennyiben a jegyzett tőke változtatása vagy az ügyvezető, esetleg tagok cseréje válik szükségessé az eljárás miatt.

Az elektronikus ügyintézés nagymértékben gyorsítja és egyszerűsíti az eljárást.

Talán csak a helyi önkormányzatok nem tudnak még elektronikusan aláírt hiteles dokumentumokat fogadni, így a postázás az ő esetükben merülhet csak fel, ám ez már minimális összehasonlítva az eddigi folyamattal.

Egyszerűsített végelszámolás tagi kölcsönnel vagy pótbefizetéssel

A legtöbb hazai kisvállalkozásnál komoly gondot jelent a tagi kölcsön, illetve a pótbefizetés felhalmozódása. Ennek jól ismert gazdasági környezeti és adózási okai vannak.

Általában kettős jelenséggel állunk szemben: egyrészt egy jelentős tartozással a tulajdonosok felé, másrészt egy komoly veszteséggel, ami legtöbbször a vállalkozás saját tőkéjét is negatívba fordítja át.

A tagi kölcsön természetesen, mint minden tartozás, akadálya a végelszámolásnak, annak sorsát ezért rendezni kell!

Igen, de hogy?

Amennyiben a tag vagy tagok elengedik ezt, úgy 18% ajándékozási illetéket kell fizetni a tagi hitel (kölcsön) után. Ez a legtöbb esetben nem járható út, mivel a cég ezt nem tudja kifizetni, így a végelszámolás felszámolásba kellene, hogy átmenjen. Létezik erre jogszerű és kis költségű megoldás, minden azonban a cég számaitól (főkönyvétől) függ.

Amennyiben a kérdés tehát az, hogy megszüntethető-e egy cég tagi kölcsönnel vagy jelentős pótbefizetéssel, a válasz, hogy nagy eséllyel IGEN, de látnunk kell a naprakész könyvelést és a cég iratait.

Inkább kérjen tanácsot, és spóroljon 100.000-eket!

Az egyszerűsített végelszámolás lépesei

1. Előzetes konzultáció, szerződéskötés, azonosítás, adóhatósági meghatalmazás

Az egyszerűsített végelszámolás elindítása előtt is feltétlenül ajánlott egy személyes konzultáció, amelyben szimuláljuk a végelszámolást, számolva a lehetséges adóhatásokkal, illetve a vagyonfelosztás kimenetelével. Ennek keretében általában több praktikus megoldást is tudunk kínálni Ügyfeleink számára.

A konzultáció díja bruttó 12.000.-Ft, amelyet a végelszámolás végén jóvá írunk, feltéve, hogy az eljárásra megbízást kapunk.

Az egyszerűsített végelszámolás megindításához csupán egy elektronikusan (AVDH rendszerben) aláírt meghatalmazásra van szükségünk.

A meghatalmazás elkészítése irodánkban, általában a szerződéskötéssel egyidejűleg történik, illetve Ön is alá tudja írni digitálisan. Ehhez részletes tájékoztatót is készítettünk.

Mi kell a szerződéskötéshez és a meghatalmazáshoz?

 • A törvényes képviselő személyi igazolványa, lakcímkártyája
 • Az Ügyfélkapus belépési kód (az AVDH aláíráshoz)

Mennyi időt vesz igénybe a szerződéskötés, a meghatalmazás, és a konzultáció?

Ez általában 2 órát vesz igénybe mindennel együtt.

2. Egyszerűsített végelszámolás bejelentése

Az egyszerűsített végelszámolást az elektronikus meghatalmazás feldolgozását követően bejelentjük a NAV-hoz. Ezzel Önnek teendője nincs.

3. Tevékenységet záró beszámoló és adóbevallások elkészítése

A végelszámolás kezdő időpontjától számolva 30 napon belül el kell készíteni az ún. tevékenységet lezáró V1 beszámolót és adóbevallásokat.

Ez vagy az előző könyvelő megcsinálja, vagy mi készítjük el külön díjazásért a részünkre átadott zárlati anyagok alapján.

Általában elmondható, hogy a könyvelők 50% körüli arányban nem készítik el, ezért ezt mindenképpen tisztázni kell.

4. Közzététel

A bejelentést követően figyelni kell a cégközlönyben való közzétételt. Ezt mi megtesszük. A hivatalos közzétételi dátumtól számít a 40 napos moratórium, ugyanis ekkor válik mindenki számára megismerhetővel a végelszámolás ténye, amit a végelszámolásnál és az egyszerűsített végelszámolásnál is figyelembe kell venni.

Ezalatt az idő alatt tudnak az esetleges hitelezők bejelentkezni a ki nem elégített követeléseikre. A könyvekben már szereplő kötelezettségekről, folyamatban lévő perekről, kártérítésekről stb. természetesen “illik” tudni, tehát azok külön bejelentkezés nélkül is a végelszámolás részét képezik!

5. Az egyszerűsített végelszámolás időszakának könyvelése

A nyitás, a banki, pénztári, vevői, szállítói, bér és egyéb tételek könyvelése, egyszerűsített végelszámolás időszakának lezárása, záró kimutatások elkészítése. Szüksége esetén tagi kölcsönök, tárgyi eszközök, készletek és egyéb dolgok rendezése.

6-7. Moratórium lejárta, záró dokumentumok elkészítése, törlési kérelem előterjesztése

A moratórium lejártát követően elkészítjük a törlési kérelmet, ennek keretében: a záró beszámolót, változásbejelentőket, záró vagyonmérleget, vagyonfelosztási javaslatot, tartozásmentességi nyilatkozatot, záró adóbevallásokat (ún. V3 beszámoló és bevallások), kiutalási kérelmeket (amennyiben túlfizetés van a NAV vagy a helyi adó számlán), valamint a taggyűlési, tagok gyűlése jegyzőkönyvet, illetve alapítói határozatokat.

Az egyszerűsített végelszámolás során a törlési kérelmet az ún. SZÜF portálon kell benyújtani.

8. A még fennálló tartozások vagy túlfizetések rendezése

Szükséges esetén rendezni kell a NAV-nál vagy a helyi önkormányzatnál fennálló adótartozásokat, vagy adótúlfizetéseket. Ez utóbbiakat a hatóságoknak vissza kell utalniuk.

Az adó folyószámlák rendezése nélkül nem lehet lezárni az egyszerűsített végelszámolást.

9. A cég törlése, az egyszerűsített végelszámolás lezárása

A törlési kérelem benyújtását követően a cégbíróság törli a céget a cégjegyzékből. Ezzel az egyszerűsített végelszámolás lezárult.

10. A bankszámla megszüntetése

A cég törlési végzése birtokában a céges bankszámla megszüntethető, a rajt lévő pénz felvehető vagy átutalható szabadon.

Az egyszerűsített végelszámolás költségei

Igazán jó hír, hogy az egyszerűsített végelszámolás nem csak gyorsabb, hanem olcsóbb is!

A munka összetettségétől függően bruttó 75.000 és 95.000 Ft között vállaljuk cégek megszüntetését!

Mit foglal magában a díjazásunk?

 • Cégmegszűnést elhatározó taggyűlési határozatok elkészítése
 • Egyszerűsített végelszámolás bejelentése
 • Helyi adó változásbejelentés
 • Könyvelés, bérszámfejtés 1 főnek, adóbevallások elkészítése a végelszámolás alatt (ún. V2 időszak)
 • Végelszámolást lezáró beszámoló, kapcsolódó adóbevallások elkészítése (ún. V3 időszak)
 • “Beragadt” munkavállalók kijelentése
 • Kapcsolattartás a hatóságokkal
 • Törlési kérelem elkészítése, benyújtása elektronikusan. Ezen belül:
  • Taggyűlési/Tagok gyűlése jegyzőkönyv elkészítése
  • Vagyonfelosztási javaslat elkészítése
  • Tartozásmentességi nyilatkozat elkészítése
 • Helyi adó változásbejelentés
 • Kereskedelmi és Iparkamara változásbejelentés (ehhez kell az on-line felület jelszava)
 • Teljes végelszámolási anyag átadása elektronikusan, rendezett, visszakereshető formában. Az adatokat felhő szolgáltatásban is megőrizzük, esetleges adatvesztés esetén ezért ezeket később kérésre át tudjuk adni

Az egyszerűsített végelszámolás díjának lebontása:

 • Kezdeti, elköteleződésmentes konzultáció: 12.000.-Ft. Ezt később 100%-ban jóvá írjuk, ha szerződést kötünk a konzultációt követő 30 napon belül
 • Ha el kell készíteni a végelszámolás előtti tevékenységet lezáró V1 beszámolót és a kapcsolódó bevallásokat, akkor ennek költsége kb. 25.000.-Ft
 • Előleg (a szerződéskötést követően): 30.000.-Ft
 • Végszámla (a törlési kérelem benyújtásakor): Minden munka levonva az előleget és a kezdeti konzultáció költségét
 • Esetleges további költségek: adóellenőrzés, lezáratlan jogi ügyek, pótlandó bevallások, beszámolók stb. miatti többletmunkák

On-line ügyintézés

Szüntesse meg cégét akár on-line, az ország bármely részén, anélkül, hogy kimozdulna otthonról! Lehetséges ez? Igen! Ebben az esetben a szerződéskötés, a tanácsadás és konzultáció, a meghatalmazások beadása, valamint a könyvelési és végelszámolás anyagok cseréje elektronikusan történik.

A kötelező jogi beazonosítás az ügyvéd által, Skype-on is történhet, amelyet a jogszabályok lehetővé tesznek az Ügyvédi Kamara állásfoglalása szerint.

On-line prezentáció az egyszerűsített végelszámolásról

Elérhetőségeink

Amennyiben még kérdése van, illetve ajánlatot szeretne kérni, forduljon hozzánk bizalommal.

Tel: +36 20 548 4103

Web: www.whisperingtree.hu

E-mail: whisperingtreebt@gmail.com

Facebook: @konyveloiroda.budapest

“Végre! Tényleg egyszerű lett az egyszerűsített végelszámolás” bejegyzéshez ozzászólás

Hozzászólások lezárva