A végelszámoló járulékai

Végeszámolás, végelszámoló

A végelszámolás során az egyik, ha nem a legfontosabb tényező az eljárás költségeit tektinve a végelszámoló járulékai, amit a cégemgszüntetés során fizetni kell. Ez nagy mértékben hozzájárulhat a végelszámolás költségeihez, hiszen a végelszámoló – sajnos – minimum járulékfizetésre kötelezett.

Biztosított-e a végelszámoló a végelszámolás során?

A végelszámoló a járulékok szempontjából gyakorlatilag ügyvezetőnek (vezető tisztségviselőnek) számít. Ez azt jelenti, hogy a biztosítási jogviszonyát pontosan úgy kell megállapítani, illetve úgy kell járulékot fizetni utána, mint bármely, „normál” vállalkozás esetén. Ezt több NAV állásfoglalás és ellenőrzési gyakorlat is teljes mértékben alátámasztja.

Nézzük, hogy mit jelent ez nagyvonalakban.

Az ügyvezető biztosítása

Az ügyvezető biztosított lehet az alábbi módok egyikén:

 • A társaság tagja is egyben, és az ügyvezetést nem munkaviszony keretében látja el. Mivel a Ptk. 2 módot engedélyez, a munkaviszonyt és a megbízási jogviszonyt, ezért ez – kizárásos alapon – a biztosítási jogviszonyt jelenti. Magyarra fordítva: az ügyvezető tulajdonos is egyben, és az ügyvezetést megbízási jogviszonyban látja el (lsd. a cég társasági szerződése/alapító okirata megfelelő rendelkezéseit)
 • Az ügyvezetést munkaviszonyban látják el. A munkaviszony eleve biztosítási jogviszonyt, és így járulékfizetést is keletkeztet.
 • Az ügyvezetést nem valamelyik tag látja el megbízási jogviszony keretében, és a rendszeres díjazás a mindenkori minimálbér 30%-át meghaladja.

Amennyiben a társas vállalkozó

 • Rendelkezik heti 36 órát elérő munkaviszonnyal
 • Saját jogon öregkori nyugdíjas
 • Nappali tagozatos hallgató
 • Más vállalkozóban is társas vállalkozó (biztosított) és ott a minimális járulékokat megfizeti
 • Más EGT tagállam rendelkezik biztosítási jogviszonnyal (A01-es nyomtatvánnyal/EU biztosítási kártyával igazolható)
 • A társaságnak nem tagja (tulajdonosa), és az ügyvezetésért díjazásban nem részesül

akkor mentesül a járulékfizetés alól.

Mi a helyzet a végelszámolóval?

A végelszámoló is ügyvezetőként „járulékozik” a megszűnés során mindaddig, ameddig a cég végelszámolása folyamatban van. Legyünk őszinték: ez a gyakorlatban 4-6 hónap – alsó hangon.

A végelszámolás során a cég megszűnik, általában elmondható, hogy jelentős bevétellel nem rendelkezik – pont erről szól a megszűnés. A működő cégeket is agyonterhelő járulékok szó szerint megfojthatják a megszűnni vágyó társaságot, lehetetlenné téve ezzel a fizetőképesség fenntartását, és így a végelszámolás lefolytatását.

Ez semmi esetre sem jó hír, azonban ezzel előre számolni kell.

Mit lehet tenni?

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a végelszámolás megindítását megelőzően részletes tervezés (szimuláció, modellezés) szükséges, mert a már megindított eljárás megváltoztatása, abbahagyása költséges és macerás feladat. Nem beszélve arról, hogy ha felmerül a fizetésképtelenség lehetősége, a végelszámoló felelőssége, hogy felszámolást kezdeményezzen a cég ellen. Az ebből eredő károkért felelősségre vonható!Végelszámolás

A legkritikusabb pont a járulékfizetés. Mivel az eljárás időtartama hosszú is lehet, ezért kiemelkedően fontos a járulékfizetés minimalizálása.

Ezt a gyakorlatban a következőképpen érhetjük el:

 • A korábbi ügyvezetőnek, leendő végelszámolónak, időközben lett, vagy mindig is volt heti 36 órát elérő munkaviszonya, és ezt hosszabb ideig fenn is tudja tartani
 • A végelszámoló egy olyan tag lesz, akinek máshol már van biztosítási jogviszonya vagy öregségi nyugdíjas
 • A végelszámoló egy „külsős” lesz, vagyis nem tag, és nem kap díjazást. Ezen a pontos fontos hangsúlyozni, hogy itt a gyakorlatban alkalmazni kell a tagcserét (beltagból kültag és fordítva) vagy a tag kiléptetését is, mivel a járulékok mellett eltörpülnek az ügyvédi költségek. Ez családi vállalkozásoknál, ahol a bizalom fennáll, teljes mértékben működik. Bizalmi viszony híján a külsős ügyvezető/végelszámoló alkalmazását semmi esetre sem ajánljuk! Miért? Mert teljes hozzáférése lesz a társaság vagyonához, bankszámláihoz. Nem kell sok fantázia ahhoz, hogy belássa bárki, milyen károk keletkezhetnek így pillanatokon belül (pl. kiürített bankszámla)
 • A végelszámolót munkaviszonyban alkalmazzuk részmunkaidőben, ami reális is, hiszen messze nem igényel napi 8 órás munkát. Így jelentős mértékű járulék spórolható meg

Írtunk egy átfogó cikket a végelszámolásról ingyenesen letölthető eKönyvvel.

Végelszámolás, cégmegszüntetés

A végelszámolásról szóló, ingyenesen letölthető eKönyv ITT érhető el.

További kérédseivel forduljon hozzánk bizalommal: www.whispeirngtree.hu