Hírlevél 2019.12.16.: Soron kívüli adókötelezettségek és adózási választási lehetőségek decemberben

Különleges hónap a december az adózás szempontjából. Több rendkívüli határidő és soron kívüli választás lehetőség esik az év utolsó hónapjára. Sajnos a választási lehetőségekről elmondható, hogy jelentős részük jogvesztő, azaz elmulasztása esetén nincs igazolási kérelemnek helye, magyarul: a határidőt tartani kell, mert csak egy dobás van!

Alább tömören és közérthetően összefoglaltuk a legfontosabb adózási feladatokat és választási lehetőségeket, amelyek decemberben érintik az adózókat.

Általános forgalmi adó (ÁFA)

Alanyi adómentesség: alanyi adómentesség választható illetve megszüntethető. A választás a tárgyévre vonatkozik. Amennyiben az Adózó alanyi mentesség értékhatár (12.000.000.-Ft) miatt szűnik meg, úgy a megszűnést követő második naptári év végéig nem élhet.

Ingatlan értékesítése és bérbeadása: az általános szabályoktól eltérően Adózó adókötelessé – vagy épp adómentessé – teheti az ingatlan érétkesítését és bérbeadását, azonban ettől a választásától számított ötödik naptári évig nem térhet el.

Viszonteladó adózása (különbözet szerinti adózás): választható a különbözet szerinti adózás, annak megszűntetése, illetve az egyedi és a globális nyilvántartás alkalmazása.

Pénzforgalmi elszámolás: a pénzforgalmi elszámolás 125.000.000.-Ft éves nettó árbevételig, a következő naptári év végéig választható, illetve megszüntethető, azonban ez utóbbi esetben adózó a megszűnést évét követő második év végégi nem választhatja ezt az adózási formát újra.

Kisvállalati adó (KIVA)

Az adóalanyiság megszűnése, és a normál adózásra történő átjelentkezés határideje minden év december 1 és 20 közötti időszak. Ennek elmulasztása esetén igazolás kérelem előterjesztésének helye nincs.

Társasági adó (TAO)

Megszűnik a társasági adó felöltési kötelezettség. A NAV is kiadott egy tájékoztatót erről: https://www.nav.gov.hu/nav/ado/tarsasagi/Megszunt_a_feltoltesi20191205.html