Hírlevél 2020.03.25.: Koronavírus miatti adóintézkedések

Folytatódik a gazdaságvédelmi akcióterv kibővítése

2020. március 18-án és 23-án, a Magyar Közlöny 47. és 51. számában kerültek kihirdetésre a kormány által a gazdaságvédelmi akcióterv keretében kidolgozott kormányrendeletek 47/2020 (III.18.), valamint 57-61/2020. (III.23.) számokkal, amelyek a koronavírus miatti adóintézkedéseket tartalmazzák. A hatályba lépésük a kihirdetést követő nap, azaz 2020. március 19. és 24.

Az alábbi hírlevelünkben röviden és közérthetően összefoglaljuk a fenti, koronavírus miatt kormányrendeletek adózást érintő rendelkezéseit.

Koronavírus miatti adóintézkedések módosításai

A Magyar Közlöny 55. számában megjelent 68/2020. (III. 26.) Kormányrendelet módosította a fenti, COVID-19 miatti adóintézkedéseket tartalmazó Kormányrendeleteket úgy, hogy a nem KATA-s adózóknak is jár járulékmentesség az utazásközvetítés, utazásszervezés, fizikai közérzetet javító szolgáltatás és belvízi személyszállítás esetében is. A fizikai közérzetet javító szolgáltatás akkor járulékmentes, amennyiben azt közfürdőben végzik/végezték. Ezeket ugyanis hivatalból bezárták.

Adómentességek a koronavírus miatt

Koronavírus miatti járulékmentességek

Nem kell szociális hozzájárulási adót, szakképzési hozzájárulást fizetni, és kizárólag 4% egészségbiztosítási járulékot, de maximum 7.710.-Ft/fő/hó kell megfizetni a:

  • Munkaviszonyban állók
  • Egyéni vállalkozók (nem KATA-s!) és
  • Társas vállalkozók

után.

Ez a mentesség egyelőre 2020 március, április, május és június hónapok tekintetében alkalmazható!

Ennek ellenére a biztosítási jogviszonyok fennmaradnak, a dolgozó TAJ száma érvényes marad.

A rehabilitációs hozzájárulás a kétharmadára csökken, illetve előleget sem kell fizetni.

KIVA adózást érintő mentesség

A KIVA törvény szerint adózóknak nem képez a személy jellegű kifizetés adóalapot.

Kik alkalmazhatják ezeket a mentességeket?

A járulékmentességeket az alább felsorolt tényleges főtevékenységet folytatók alkalmazhatják:

TEÁOR Megnevezés
4932 Taxis személyszállítás
5030 Belvízi személyszállítás [68/2020 (III. 26.) Kormányrendelet tette bele]
55-56 Vendéglátás, szálláshely-szolgáltatás
5813-14 Folyóirat és napilapkiadás
59 Film, videó televízióműsor gyártása
60 Műsorszolgáltatás
79 Utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás [68/2020 (III. 26.) Kormányrendelet tette bele]
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
90 Alkotó, művészet
93 Sport és szabadidős tevékenység
92 Szerencsejáték, fogadás
9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás, amennyiben közfürdőben végzik, végezték [68/2020 (III. 26.) Kormányrendelet tette bele]

Mi a tényleges főtevékenység? Azt a tevékenységet, amelyből a vállalkozásnak a hatályba lépést megelőző 6 hónapban (tehát 2019. szeptember, október, november, december és 2020. január, február) a legtöbb bevétele, de legalább a bevételének 30%-a származik. Tehát nem elég kizárólag a TEÁOR számot megváltoztatni a főtevékenység tekintetében a járulékmentesség érvényesítéséhez!

A 47/2020 (III.18.) Kormányrendelet ezzel szemben általánosabban fogalmaz, miszerint a turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművészi, a rendezvényszervező és a sportoktatást nyújtó ágazatok tekintetében áll fenn a járulékfizetési mentesség.

KATA törvény szerint adózókra vonatkozó koronavírus miatti könnyítések

KATA mentesség és részletfizetés

Azoknak a KATA alanyoknak, akik már 2020. februárban is KATA szerinti adóztak, nem kell adót fizetniük 2020. márciusra, áprilisra, májusra és júniusra. A 2020. március 1-éig keletkezett KATA tartozásokat a veszélyhelyzet megszűnését követő hónaptól lehet 10 egyelő részletben megfizetni pótlékmentesen. Azonban az esedékes részlet meg nem fizetése esetén ez a kedvezmény elveszik és a NAV pótlékot fog felszámítani.

Kik alkalmazhatják a koronavírus miatti KATA mentességet és részletfizetést?

TEÁOR Megnevezés
4321 Villanyszerelés
4322 Víz-, gáz-, klímaszerelés
4332 Épületasztalosi tevékenység
4333 Padló- és falburkolás
4334 Festés, üvegezés
4391 Tetőfedés
4932 Taxis személyszállítás
5510 Szállodai szolgáltatás
5520 Üdülési és szálláshelyszolgáltatás
5590 Egyéb szálláshely szolgáltatás
5629 Egyéb vendéglátás
8230 Konferencia, bemutató szervezése
8551 Sport és szabadidős képzés
8610 Fekvőbeteg ellátás
8621-22-23 Járóbeteg ellátás
8690 Egyéb humán egészségügyi ellátás
8810 Idősek és fogyatékosok ellátása
9001-02 Előadó-művészet
9200 Szerencsejáték, fogadás
9313 Testedzési szolgáltatás
9319 Egyéb sporttevékenység
9602 Fodrászat, szépségápplás
9604 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

Koronavírus és turizmusfejlesztési hozzájárulás

Turizmusfejlesztési hozzájárulást egyelőre kizárólag a 2020. január 1. és február 29. közötti időszakra kell csak fizetni.

Végrehajtások és adóvégrehajtások szüneteltetése

A koronavírus miatti veszélyhelyzet miatt nyugszanak a végrehajtási és adóvégrehajtási ügyek azzal, hogy a határidők a veszélyhelyzet végének 15. napjával újraindulnak.

Bérelt helyiségekre vonatkozó könnyítések

A turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművészi, a rendezvényszervező és a sportoktatást nyújtó ágazatok esetében nem lehet a bérleti szerződéseket felmondani 2020. június 30-ig a nem lakás célú ingatlanok tekintetében, illetve a bérleti díjat sem lehet emelni a veszélyhelyzet fennállása alatt.

A munka törvénykönyvére vonatkozó koronavírus miatti könnyítések

A munkáltató ezentúl jogosult lesz egyoldalúan:

  • A munkabeosztást módosítani
  • A munkavállaló számára otthoni munkavégzést elrendelni
  • A munkavállaló egészségügyi állapotának ellenőrzése érdekében intézkedéskenet tenni (pl. kötelező lázmérés)

Mi tehetünk mi a koronavírus ellen?

A COVID-19 terjedése miatt irodánk is speciális eljárásokat vezetett be. Ügyfeleket lehetőség szerint nem fogadunk, azonban bővítettük on-line szolgáltatásaink körét. Így akár cégalapítást, akár egyszerűsített végelszámolást teljes körűen tudunk intézni az internet segítségével ezzel betartva a jogszabályok és a józan felelősség által diktált követelményeket.

Elérhetőségeink

Web: www.whisperingtree.hu

E-mail: whispeirngtree@gmail.com

Tel: +36 20 548 4103